V poslední době je téma elektronické evidence tržeb stále aktuálnější. Ze všech stran se na nás hrnou různé informace a vyznat se v nich nemusí být pro každého jednoduché. Pro uživatele ekonomického systému Cézar toto téma nemusí být ničím nepříjemným. Vše, co budete potřebovat, bude v ekonomickém systému Cézar k dispozici a pro Vás vyřešeno tak, jak bude potřebné.


Koho a kdy se EET týká?

V první řadě se podívejme na to, koho se EET týká a v jakém časovém horizontu. Povinnost podle nového zákona mají všichni podnikatelé, kteří inkasují od svých zákazníků za prodané zboží či dodanou službu hotovost, platbu kartou, poukázkou nebo jiným hotovostním způsobem. Zavedení EET ve firmách bude v postupných krocích podle oborů.

 • Od 1. prosince 2016 mají povinnost EET všichni podnikající v oboru pohostinství, stravování a ubytování.
 • Od 1. března 2017 k nim přibude obor maloobchod a velkoobchod.
 • Od 1. března 2018 pak přibudou všichni, kdo provozují tzv. „ostatní činnosti“. Jde například o pekaře, cukráře, lékaře a další.
 • A od 1. července 2018 budou mít povinnost všichni, tedy k již evidující přibudou také řemeslné činnosti.


Co pro to musí udělat uživatelé systému Cézar?

Uživatelé ekonomického systému Cézar nemusí podnikat žádné zvláštní kroky. Tak jako všechny důležité legislativní změny, je i tato důležitá změna v plánovaném vývoji systému Cézar všech jeho generací. Všechny potřebné náležitosti týkající se EET bude systém Cézar umět a pro vás budou včas dostupné.

Pokud budete chtít zákazníkům tisknout paragonové lístky, tedy malé prodejky, lze k systému Cézar pouze dokoupit tiskárnu malých účtenek a nastavit ji pro správný tisk. Vše pro práci s malou paragonovou tiskárnou je již připraveno. A pro ty, komu bude stačit velká prodejka ve formátu A4, stačí pouze doklady vystavit a následně vytisknout tak, jak to děláte i dnes. Ekonomický systém Cézar se o všechny náležitosti týkající se EET postará sám.


Kdo bude moci uplatnit slevu na dani ve výši 5000 Kč?

Jednorázovou slevu ve výši 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílů mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, budou moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.


Podpora komunikací ve všech operačních systémech od Windows XP

Systém Cézar bude v komunikaci na servery finanční správy podporovat i starší operační systémy jako jsou Windows XP nebo Windows Vista. Všechny vyšší operační systémy Windows 7, 8, 8.1, 10 jsou samozřejmostí a v komunikaci se na ně můžete zcela spolehnout.


Kde najdu více informací k EET v systému Cézar?

Další informace týkající se aktualizací, jako jsou termíny uvolnění celé funkcionality pro EET, přesnější popis fungování apod., naleznete na této stránce.


S ekonomickým systémem Cézar je i EET běžnou věcí, ze které rozhodně nemusíte mít žádnou obavu a utrácet velké sumy peněz za speciální jednoúčelová řešení.


Postup zprovoznění EET

1) získejte soukromý certifikát k EET dle pokynů a uložte jej do složky se systémem Cézar 22.0 pro rok 2017 do adresáře /(EET)

2) do systému Cézar v Menu/Konfigurace/Nastavení EET zadejte

a) povinnost platí od ... (1.3.2017)

b) kód provozovny ... (kódy provozoven získáte zde: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces)

c) odesílat doklady do EET z tohoto nezávislého skladu/účetní jednotky... ANO/NE (je pro případ např. cvičných či archivních dat, či nezávislých skladů, kdy se pochopitelně mají odesílat doklady jen z ostrých dat – doporučujeme zkontrolovat nastavení LOKÁLNÍ/GLOBÁLNÍ u jednotlivých skladů, v seznamu nezávislých skladů/účetních jednotek, a případného zapnutí EET v nich.)

d) do kolonky soubor s vaším certifikátem vyberte soubor s certifikátem (např.: 1234567890.P12 , pozor soubor s certifikátem má opravdu koncovku ".P12", soubor s jinou koncovkou není to ten správný soubor)

e) vyplňte heslo patřící k certifikátu (heslo jste si sami zvolili při generování certifikátu)

3) stanice na nichž se vystavují doklady spadající do EET připojte k internetu (zajistěte aby spojení neblokoval např. antivir, brána firewall atp.)

4) můžete začít pracovat se systémem Cézar tak, jak jste byli doposud zvyklí, komunikaci s EET za vás již řeší systém Cézar sám


Jaké doklady se posílají do EET?

Elektronická evidence tržeb je ve své podstatě elektronická evidence přijatých plateb. Odesílají se do ní tedy příjmové doklady ať již jsou hrazeny hotově, platební kartou, poukázkami, stravenkami, šekem, směnkou atp. Každý takový doklad dostane od FÚ kód FIK, který se k dokladu uloží, na doklad se vytiskne, a takovýto doklad není pak již dále možno měnit.

Jak je možné opravit doklad o platbě již odeslaný do EET a doklady s ním související?

Z podstaty věci není možné měnit již existující doklad o platbě. Vždy je nutné vystavit doklad další nebo opravný

 • Tedy novou výdejku, na které veškeré zboží, či jeho část vrátíte mínusem, či plusem přidáte chybějící kusy. Zvolíte opět platbu hotově a nový doklad o přijetí platby korigující doklad předchozí, je odeslán do EET.
 • Pokud vám třeba jen neuhradili nebo neuhradili celou fakturu na níž je vystaven příjmový doklad, ale dodávka zboží proběhla, vystavíte k faktuře doklad o další úhradě, v tomto případě záporný. (Např. faktura a pokladní doklad znějí na 10000Kč, odběratel uhradil pouze 8000. Vystavíte nový pokladní doklad k dané faktuře na -2000Kč)
 • Tip. V mnoha případech dochází k nutnosti opravit platební doklad nesprávnou metodikou vystavování dokladů. Uživatelé jsou třeba zvyklí vystavit při vydání výdejky i fakturu a příjmový doklad, přestože se předpokládají ještě dodatečné změny na daném obchodním případu. Se zavedaním EET doporučujeme nejprve vystavit výdejku s odloženou platbou, a až ve chvíli, kdy je známá její konečná podoba (odběratel odsouhlasil celý nákup) vystavit doklady o platbě.

Import dokladů spadajících do EET z ambulantního prodeje do systému Cézar

Pokud má být do systému Cézar importována dávka obsahující daňové doklady spadající do EET, musí již doklady v této dávce obsahovat údaje EET, jinak bude celá tato dávka odmítnuta.

Prodej na dobírku, rozvoz zboží s platbou při převzetí

Prodej na dobírku přes přepravní službu, tedy externího přepravce do EET nespadá. Něco jiného je, pokud používáte vlastní rozvozce, jimž zákazník platí zboží při převzetí, tedy pokud je rozvoz a výběr plateb za zboží celý ve vaší režii, pak do EET tento prodej na dobírku spadá.

Tipy jak jej realizovat:

 • První možností je, aby rozvozce vystavil doklad na místě přímo při převzetí platby (tak si to představuje zákon), tedy zajistit rozvozcům online přístup k systému Cézar a vybavit je tiskárnou stvrzenek (stvrzenku lze též poslat e-mailem). Toto lze realizovat buď vzdáleným připojením na centrální licenci systému Cézar, nebo dílčími mobilními licencemi.
 • Druhou a asi používanější možností, kterou zákon také připouští, je vystavit a vytisknout doklady rozvozcům předem. Rozvozce předá zboží a doklady, vybere platby a přiveze je na firmu dodatečně. Nevýhodou je, že tak vzniká prodlení (třeba i několik dnů) mezi vystavením pokladního dokladu a fyzickým příjmem peněz do pokladny. Systém Cézar s tímto prodlením dokáže pracovat a to pomocí nového přepínače na dobírkových dokladech tzv "úhrady na cestě". Příjmový doklad sice vznikne k datu svého vystavení, ale kolonka datum úhrady čeká na své vyplnění do chvíle fyzického přidání platby do pokladny. Pokladní kniha je pak sestavovaná pouze ze zaplacených dokladů a to ke ni skutečného převzetí platby do pokladny
 • V některých případech se ještě bod "b)" komplikuje např. úpravou množství přebíraného zboží v době jeho předání, či např. vrácením vratných obalů atp. Tedy výše peněz předaných odběratelem rozvozci neodpovídá přesně předaným dokladům. To je možné vyřešit následným dobropisem po návratu rozvozce na centrálu, a tedy i opravným dokladem o výši přijaté platby.

Kombinované platby hotově kartou stravenkami a částečné či dodatečné platby vydané faktury

EET zavedla sledování veškerých úhrad pomocí evidovaných dokladů o úhradách, a to i úhrad bezhotovostních prováděných za pomocí platební karty. Znamená to že např. dodatečné dílčí úhrady faktury např. platební kartou (např. faktura za 10000 je v několika dnech po sobě uhrazena odběratelem na místě pomocí jedné nebo více platebních karet) které se doposud prokazovaly pouze bankovním výpisem, musejí být nově evidovány, a odesílány do EET podobně jako hotovostní doklady. Systém Cézar tedy na tento podnět nově umožňuje na platebním dokladu zvolit, zda je částka či jaká její část hrazena hotově, kartou, stravenkami či jiným způsobem. V praxi to znamená, že na doposud pouze hotovostní pokladním dokladu je nyní nově při jeho vystavení možnost volby formy úhrady a to jak jedné jediné, tak jejich kombinací. (Např: nákup za 10000Kč, je možné rozepsat na Hotově: 2500Kč, Platební kartou: 5000Kč, Stravenky: 2500Kč.) Vydaná faktura tak může být uhrazena jediným dokladem s kombinovanou platbou, nebo x dílčími doklady (např. několika platbami kartou v různých dnech) a každý z dokladů je evidován zvlášť veškerými náležitostmi pro EET potřebnými.

Kam uložit certifikát EET pro správné fungování se systémem Cézar G1/G2/G3/G4

Certifikát pro EET vydaný MF je soubor v jehož názvu je 10 či 9 číslic a má koncovku ".p12" (např. 1234567890.p12). Tento soubor při jeho vygenerování uložíte buď rovnou do složek systému Cézar, nebo jej tam jako soubor zkopírujete dodatečně. Pro systém Cézar G1 je to složka v níž je systém Cézar nainstalován a v ní následně složka (EET) ... tedy např: X:CEZAR(EET). Pro systém Cézar G2/G3/G4 je to složka v níž je systém Cézar nainstalován a v ní následně složka Certifikát … tedy např.: X:Cézar WINCertifikát

Jak s kódy provozoven v systému Cézar?

Jednoduchá poučka: co nezávislý sklad, to kód provozovny. Pokud tedy máte více prodejen a každá má vlastní data, má každá vlastní kód provozovny. Pokud máte všechny provozovovny např. terminálově napojeny do jedněch centrálních dat, bude u těchto centrálních dat v nastavení EET jedno číslo provozovny.

Práce s více certifikáty

Obecně platí, že jedna licence systému Cézar pracuje s jedním certifikátem, certifikát je vázán na DIČ licence. Můžete mít jeden certifikát pro celou firmu, nebo pro každou pobočku zvlášť. V případě, že máte více licencí systému Cézar na různé firmy, je možné je provozovat na jedné síti či jednom PC, pouze je třeba do patřičných licencí nahrát příslušné certifikáty.

Příjmové doklady certifikované mimo systém Cézar a jak s nimi v systému Cézar pracovat?

 • Jedná se o tzv. „Ambulantní prodej“, tedy v jiné licenci systému Cézar nebo např. v externích mobilních zařízeních bez systému Cézar se vytvářejí plnohodnotné obchodní doklady (výdejka, faktura, příjmový doklad), pak jsou importovány do centrální skladové evidence, a import přebírá z doklady a FIK a BKP kódy.
 • V jiné licenci systému Cézar nebo např. v externích mobilních zařízeních bez systému Cézar se vytvářejí plnohodnotné obchodní doklady (výdejka, faktura, příjmový doklad), pak jsou importovány přímo do účetnictví, a import přebírá z doklady a FIK a BKP kódy.
 • Jedná např o prodej na tržnici s malým počtem dokladů, přes aplikaci třeba v mobilním telefonu, pak lze tyto externě vystavené doklady doplnit do systému Cézar dodatečně ručně, včetně ručního vyplnění FIK

Jak je to s údaji o DPH odesílaných do EET?

z vyjádření na http://www.etrzby.cz/cs/faktura-a-evidence-trzeb, konkrétně ze zmínky z cituji:

V případě plátce DPH jsou v datové zprávě uváděny i údaje o DPH, které se k evidované tržbě vztahují. 

konec citace... vyplývá,

 • Pokud je na dokladu hovořícím o úhradě (tržbě) DPH uvedeno (je-li dokladem daňovým) (k evidované tržbě se DPH vztahuje), uvádí se údaje o DPH i do EET.
 • A tedy obráceně pokud na dokladu hovořícím o úhradě (tržbě) DPH uvedeno není (není-li dokladem daňovým) (k evidované tržbě se DPH nevztahuje), není jaké údaje o DPH do EET předat, údaje o DPH se tedy do EET neuvádějí.

TIPY:

 • certifikát je soubor s koncovkou .P12 (např.:1234567890.P12)
 • certifikát EET není přihlašovací jméno a heslo do EET
 • číslo provozovny má maximálně 6 míst a generuje se na stránkách EET


Ztráta knihovny

Setkali jsme se s případy, kdy systém Cézar při odesílání tržby do EET hlásí absenci dll či ssl knihovny, případně dává informaci že "Modul EET není nainstalovaný". Ve většině těchto případů, jde o nesprávné nastavení antivirového programu, který způsobí smazání těchto souborů ať již přímo při jejich instalaci, nebo dodatečně při jejich používání, případně je odstraní při pravidelné kontrole systému.

Řešení:

a) pokud jde ztrátu modulu EET či knihoven jež patří k instalaci systému Cézar, pomůže vypnutí antivirového programu (či antivirových programů) a reinstalace systému Cézar

b) jedná-li se o knihovny či soubory systému Windows, doporučíme najít patřičný postup jejich navrácení na webu.


Chybová hlášení při odesílání tržeb do EET

Přestože odesílání tržeb do EET je v systému Cézar plně automatizované, neznamená to, že se jedná o triviální funkci. Odeslání probíhá šifrovaně za pomoci dll a ssl knihoven, a je jedinečně podepsaná příslušným certifikátem. Úspěch komunikace závisí na správném nastavení operačních systémů, sítě, firewallu, antivirových programů atd. Existují tedy desítky veličin, které mají na zdar či nezdar správného odeslání přímý vliv a pouze jednou z nich je systém Cézar. Tedy ne vždy, když se při odeslání tržby do EET objeví chybové hlášení, je možné najít řešení nastavení systému Cézar, a doporučujeme se řídit následujícím postupem.

 • je-li chybové hlášení celé v češtině jedná se o problém známý a hlásí jej buď sám systém Cézar či je dostal od serveru EET a je dobré hlášení věřit a případně dohledat ve výčtu možných hlášení na serveru EET
 • je-li chybové hlášení v angličtině, jedná se o hlášení mimo Cézar a server EET, jde tedy o hlášení operačního systému, sítě a pod. Pak doporučíme opsat text chybového hlášení do webového vyhledávače, a zjistit tak podrobnosti o možných příčinách a řešení
 • restartovat síť včetně serveru (odstraní problém způsobený nestabilitou systému a sítě)
 • pokud problém přetrvá, je stejný problém VŠECH počítačích v síti? Případně obráceně, existuje PC na němž problém není? Pokud máte alespoň 1PC na němž se problém nevyskytuje, nebude příčina problému v nastavení systému Cézar, ale je třeba ji hledat v nastavení dotyčných PC
Rozumím

Na webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.